Praecedo Regis  - zábava a historie v jednom

Naším cílem  je pobavit  a přenést  Vás  do dob dávno minulých.
Nabízíme  divadelní a scénická vystoupení  historického šermu.  Vystupujeme na hradech a zámcích, na městských slavnostech,  na soukromých akcích.
Připravíme  představení  pro školy a různé zájmové  skupiny a organizace.  Program navrhneme a  sestavíme buď sami nebo  se rádi  přizpůsobíme požadavkům zájemce.
Vystoupení  skupiny  zahrnují  rytířské souboje i  hospodské rvačky. Bojujeme různými zbraněmi - dlouhým mečem, mečem  nebo sekerou a štítem, tesáky, dýkami.
Pro ty, kdož  vědí , že středověk nebyl jen boj,  nabízíme dobová taneční  představení.
Pro vystoupení   potřebujeme prostor nejméně 5x5 metrů, povrch nesmí být kluzký. Termín vystoupení  je třeba oznámit nejméně 1 měsíc dopředu, pokud požadujete váš vlastní scénář  2 měsíce.  Jedná-li  se o akce které trvají více dní, požadujeme zajištění místa pro stavbu dobových stanů nebo ubytování. 
Těšíme na Vás! Praecedo Regis